Navigation och pappershantering – två världar som möts
Beredo i Eskilstuna är ett ovanligt företag; de sysslar nämligen både med konsultarbete och undervisning i navigation. Beredo är kanske det enda företaget i Södermanland som erbjuder navigationsundervisning som leder fram till examen.
Men omsättningsmässigt är konsultdelen av Beredo den största: Gerd Loimi, som håller i den biten, gör sitt bästa för att möta de små företagens behov av administrativ hjälp. Till exempel tänker hon inom den närmsta framtiden fortbilda sig för att hålla sig à jour med EU:s påverkan på det företagsekonomiska klimatet.
– Kompetens och kunskap är mycket viktigt, säger Gerd. Beredo har kompetens för att sköta bokföring, deklaration, löneuträkningar, budget, kalkyler, skatteplanering med mera.
Som komplement till konsultarbetet erbjuder Beredo även undervisning inom ekonomi och administration, något som säkert är tacksamt för många småföretag.

Navigationsundervisningen baserar sig på Tauno Loimis 30-åriga erfarenhet inom navigation och maskinteknik. Tauno har en examen från Sjöfartshögskolan i Kalmar och dessutom en stor kompetens inom området. Sedan 1990 lär han ut sina kunskaper under varumärket Navig8. Genom Tauno kan man bland annat utbilda sig till fartygsbefäl, maskinbefäl och kustskeppare, men inte bara det; i och med de nya lagar och regler som träder i kraft under 2006 måste även vanliga fritidsskeppare ha ett så kallat förarintyg för att få köra sina båtar, och ett sådant förarintyg kan Tauno utfärda. De nya reglerna innebär att Taunos kunskaper blir hett eftertraktade i hela Mälardalsregionen.
Paret Gerd och Tauno verkar både glada, öppna och professionella, och Beredo är ett företag med kunskap som baserar sig på årtionden av erfarenhet, vilket – enligt många – är kunskap när den är som bäst.

Beredo

Bransch:
Service / Tjänster

Telefon: 016-139098
Fax: 016-141115


Email:
beredo@nav.to

Hemsida:
www.beredo.nav.to

Adress:
Beredo
Bellmansgatan 3B
63006 Eskilstuna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN